kennel Strax logotype med bild på valpar


Åter första sidan Hanar/Males
Uppdaterad!
Tikar/Females
Uppdaterad!
Oldies'n Goldies
Uppdaterad!
På tillväxt/Up'N Coming
Uppdaterad!
Gutefår/Gute-sheep
Höns/Hens
Domare/FCI Judge Kontakt/Länkar/
Contact/Links

Gutefår/Gutesheep

Svensk lantras/Swedish native breed


Lilla Karlsö Leopold
LILLA KARLSÖ LEOPOLD
Bagge, Gutefår, född 2000.Sedan år 2000 håller vi en liten besättning av gutefår, även kallade hornfår, på Runsättra. Rasen kännetecknas av att bägge könen bär horn, även om baggarnas är mycket större och kraftigare än tackornas.

Rasen höll helt på att försvinna i början av 1900-talet. På Gotland räddades ett par dussin djur på 1920-talet och de första "gutarna" kom till fastlandet 1938 (Skansen).

Sedan 1954 finns också ättlingar till de räddade djuren på Lilla Karlsö, och från Skansen såldes 1942 gutefår till Slottsskogen i Göteborg.

Vi har ca 15 tackor som representerar de tre ursprungliga linjerna från Skansen, Slottsskogen och Lilla Karlsö. Vi har också använt baggar från Lilla Karlsö, västsverige och Skansen.

År 2007 etablerades GutefårAkademin, www.hornfar.se, den enda genbank för rasrena gutefår utan kända inblandningar av andra raser.
At the farm we also breed Gute-sheep, an old swedish sheepbreed where both rams and ewes horns. This breed was almost extinguished a hundre years ago. A man on the isle of Gotland saved a couple of dussins and from that crowed the first gute-sheep came to the mainland in 1938.

Since 1954 the remaining group is situated on a small island west of Gotland, Lilla Karlsö.


In the winter we keep about 15 ewes and two to four rams.

In year 2007 a group of gutesheep-breeder formed an organisation called GutefårAkademinwhos main commission is to keep a genepool for purebred gute-sheep and it contains today over 1000 sheep.

Se more on the homepage of GutefårAkademin, www.hornfar.se


Tre Runsättrabaggar

Högsered Åke
Högsered Åke
Lucifer
Gyllsjö Lucifer

Runa Joar, född 2009

Runs Ivan, född 2008
Vigdis (från Sibble född-99)

Vigdis (från Sibble) född-99
Lilla Karlsö Måna (född-04)
Lilla Karlsö Måna (född-04)
Edla (från Floda, född-98)
Edla (från Floda, född-98)
tackagrå tackavitmellanhorn tackavitmule
tackavitruntögon tackoriklunga tackasvarthuvud
tackavitmule 4586 tackor 4616 ungbaggar4625
baggevitbläs bagge2616 baggehelsvart2612
baggar2601 baggar2601 baggar2618

Gammalsvensk dvärghöna/
Old Swedish miniature hen

Svensk lantras/Swedish Native breedUnder sommaren 2010 har vi etablerat en liten besättning av lantrasen Gammalsvensk dvärghöna på Runsättra. Här har inte funnits några höns de senaste sextio åren.

Gammalsvensk dvärghöna tros stamma från de höns som fördes hit med Ostindiska Kompaniet från Sydostasien för snart 200 år sedan. Dagens genbank bygger på en besättning uppspårad 1958 i Vimmerby. Genbanken delas idag in i tre linjer, från Finspång, Toretorp i Sörmland samt Askim i V.Götaland. Dvärghönsen har med sin goda ruvningsförmåga hållits som "fostermammor" inom fasanuppfödningen.

Idag finns endast cirka 20 besättningar i genbanken innehållande knappt 200 individer, vilket gör att Lanthönsklubben betraktar rasen som akut hotad.

Runsättra deltar nu i genbanks-arbetet


In the summer of 2010 we will establish a small selection of the Swedish native breed Old Swedish miniature hen. There has not been any hens kept on this farm for the last sixty years. Old Swedish miniature hen assamble from the hens brought to Sweden in the early 1800 from East Asia.

The genepool today is buildt on a group recognized in 1958. There are approx. 25 small groups with less than a total of 200 individuals. The breed is by the Breed Club to be considered strongly threaten.

Runsättra is participating in the genepool work.


Gammalsvensk dvärgtupp

Två tuppar och två hönor